ศาลแขวงนครราชสีมา
Nakhonratchasima Kwaeng Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงนครราชสีมา

ประกาศสำนักงานประจำศาลแขวงนครราชสีมา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร (งานอำนวยการ กิจกรรมสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดีและบริหารทั่วไป) ในสำนักงานประจำศาลแขวงนครราชสีมา

image เอกสารแนบ