ศาลแขวงนครราชสีมา
Nakhonratchasima Kwaeng Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงนครราชสีมา

ประกาศสำนักงานประจำศาลแขวงนครราชสีมา เรื่อง ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่คลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมประจำศาลแขวงนครราชสีมา โครงการ "เพื่อพัฒนาระบบการให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมแก่ผู้ต้องหาคดียาเสพติดและคดีความรุนแรง ในครอบครัวในระบบศาล" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

image เอกสารแนบ