ศาลแขวงนครราชสีมา
Nakhonratchasima Kwaeng Court

image

ศาลแขวงนครราชสีมา

ลิ้งค์ห้องพิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกส์

ห้องพิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกส์ศาลแขวงนครราชสีมา กรุณากดที่ไอคอน เพื่อเข้าสู่ห้องพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ศาลแขวงนครราชสีมา

ท่านสามารถโทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่หน้าบัลลังก์ตามหมายเลขโทรศัพท์ 044-258560 ต่อ เบอร์ภายใน

ท่านสามารถ ตรวจสอบกำหนดวันนัดพิจารณาและห้องพิจารณาคดีได้โดยคลิกระบบติดตามสำนวน (Tracking System)

 

ห้องพิจารณาคดี ลิ้งค์ Line ลิ้งค์ Google meet เบอร์ภายใน

ห้องพิจารณาคดีที่ 1

- ห้องที่ 1 นายสงกรานต์ เชวงโชติก 

- ห้องที่ 2 นางกริยาพัชร์ รัตนโสภาไตร

 

204

ห้องพิจารณาคดีที่ 2

- ห้องที่ 1 นางสาวนุชนาฎ หมั่นแสวง

- ห้องที่ 2 นางสาวศุภพร ฝ่ายพิมาย

 

300

ห้องพิจารณาคดีที่ 3

- ห้องที่ 1 นางสิริยาภรณ์ องอาจไพบูลย์

- ห้องที่ 2 นางสาวฐิติพร ตาบ้านดู่

 

 

301

ห้องพิจารณาคดีที่ 4

- ห้องที่ 1 นางศรีญา มั่งมีธนภากร

- ห้องที่ 2 นางสาริณี สนงูเหลือม

 

 

302

ห้องพิจารณาคดีที่ 5

- ห้องที่ 1 นางสาวสุนันทา จุติรักษ์

- ห้องที่ 2 นางสาวนิลาวัณย์ เรียนไธสง

 

 

303

ห้องพิจารณาคดีที่ 6

นายชากรณ์ มงคลพิชญกรณ์

 

 

 

305