ศาลแขวงนครราชสีมา
Nakhonratchasima Kwaeng Court

กลุ่มงานช่วยพิจารณาคดี