Accessibility Tools

ศาลแขวงนครราชสีมา
Nakhonratchasima Kwaeng Court

News
คณะผู้พิพากษา ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครราชสีมา ศาลแขวงนครราชสีมาให้การต้อนรับอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 และคณะเนื่องในโอกาสตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครราชสีมา และคณะเจ้าหน้าที่ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงนครราชสีมา ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ในสำนักงานประจำศาลแขวงนครราชสีมา ศาลแขวงนครราชสีมาปรับปรุงภูมิทัศน์โดยทาสีขอบถนน ตีเส้นแบ่งจราจรและช่องจอดรถบริเวณรอบศาลเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการศาล เกิดความเป็นระเบียบ เรียบร้อย สวยงาม
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


           

image 

 

 

 

  


   
   
image    
    
 

 

  

    

 

 

 
image
image
image
image
image
image
image
 
   
 

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image