ศาลแขวงนครราชสีมา
Nakhonratchasima Kwaeng Court

 

News
ศาลแขวงนครราชสีมาเข้าร่วมประชุมการปรับระบบการนัดพิจารณาคดีของศาลแขวง กับคณะอนุกรรมการส่งเสริมการบริหารจัดการคดีในศาลชั้นต้น ศาลแขวงนครราชสีมาให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยนครราชสีมา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครราชสีมาร่วมประชุมกำหนดแนวทางการบริหารจัดการคดี ในศาลแขวงนครราชสีมา ตามคำแนะนำของคณะอนุกรรมการส่งเสริมการบริหารจัดการคดี ในศาลชั้นต้น กับคณะผู้พิพากษา ผู้อำนวยการฯ และหัวหน้ากลุ่มงาน ศาลแขวงนครราชสีมาให้การต้อนรับ ผู้แทนผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครราชสีมา และคณะ เข้าคารวะขอพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2566 และแลกเปลี่ยนหารือข้อราชการระหว่างหน่วยงาน ศาลแขวงนครราชสีมาเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 3 ครั้งที่ 1/2566
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

 

 

 

 


   
   
image    
    
 

 

  

    

 

 

 
image
image
image
image
image
image
image
 
   

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image