ศาลแขวงนครราชสีมา
Nakhonratchasima Kwaeng Court

 

News
ศาลแขวงนครราชสีมาร่วมประชุมสภากาแฟประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ศาลแขวงนครราชสีมาเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการกฎหมายร่วมสมัย เรื่อง “บทบาทศาลยุติธรรมกับการดำเนินงานให้คำปรึกษาด้านจิตสังคม” ผ่านโปรแกรม Zoom ศาลแขวงนครราชสีมาเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 3 ครั้งที่ 3/2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference) ศาลแขวงนครราชสีมารับมอบเจลแอลกอฮอล์สำหรับใช้ล้างมือฆ่าเชื้อโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) แก่บุคลากรภายในศาล และประชาชนผู้มาติดต่อราชการศาล ศาลแขวงนครราชสีมาเดินทางไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ คลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคม ณ ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

 

 

 

 


   
   
image    
    
 

 

  

    

 

 

 
image
image
image
image
image
image
image
 
   

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image