ศาลแขวงนครราชสีมา
Nakhonratchasima Kwaeng Court

>> ประกาศศาลแขวงนครราชสีมา เรื่อง การรับสมัครทนายความขอแรงศาลแขวงนครราชสีมา ประจำปี พ.ศ.2564
>> ประกาศศาลแขวงนครราชสีมา เรื่อง การบริหารจัดการคดีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 2 (การเลื่อนนัดคดี)
>> ประกาศศาลแขวงนครราชสีมา เรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการคดีในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเดือน ธันวาคม 2563  

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอปล่อยตัวชั่วคราว Click
ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่
 

โทรสาร:  044-241102  โทรศัพท์: 044-258560
งานประชาสัมพันธ์ ต่อ 203 , 222 รับฟ้อง,อุทธรณ์/ฎีกา ต่อ 217 , 219  |  ห้องเก็บสำนวน ต่อ 108 , 109 |
 การเงิน 
ต่อ 202ศูนย์นัดความ ต่อ 304  | ศูนย์ไกล่เกลี่ย ต่อ 306

 

 

Computer Computer Computer Computer Computer

News
ประกาศศาลแขวงนครราชสีมา เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุจากการรื้อถอน จำนวน 16 รายการ ศาลแขวงนครราชสีมาดำเนินการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องออนไลน์ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 20 ตรี ศาลแขวงนครราชสีมาให้การต้อนรับอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 และคณะเนื่องในโอกาสตรวจราชการ และนิเทศงานธุรการศาลแขวงนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ศาลแขวงนครราชสีมาร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ศาลแขวงนครราชสีมาร่วมรับชม “พิธีเปิดโครงการการยกระดับการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย ในคดีอาญา” ผ่านการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง Facebook Live เพจสื่อศาล
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

   
image    
    
 
  
    

 

 

 
image
image
image
image
image
image
image
 
   

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image