ศาลแขวงนครราชสีมา
Nakhonratchasima Kwaeng Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงนครราชสีมา

ประกาศสำนักงานประจำศาลแขวงนครราชสีมา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่คลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคม ประจำศาลแขวงนครราชสีมา โครงการ "เพื่อพัฒนาระบบการให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมแก่ผู้ต้องหาคดียาเสพติดและคดีความรุนแรง ในครอบครัวในระบบศาล" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

image เอกสารแนบ