ศาลแขวงนครราชสีมา
Nakhonratchasima Kwaeng Court

image

ศาลแขวงนครราชสีมา

ติดต่อเราที่ตั้ง

42/2 ถนนราชนิกูล ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองนครราชสีมา

นครราชสีมา 30000

 

 

 โทรศัพท์

โทรศัพท์ 044-258560
โทรสาร  044-241102
งานประชาสัมพันธ์ ต่อ 203 , 222
รับฟ้อง,อุทธรณ์/ฎีกา ต่อ 217 , 219
ห้องเก็บสำนวน ต่อ 108 , 109
การเงิน ต่อ 207
ศูนย์นัดความ ต่อ 304 
ศูนย์ไกล่เกลี่ย ต่อ 306อีเมล์

[email protected]

 

 

 

 Social