ศาลแขวงนครราชสีมา
Nakhonratchasima Kwaeng Court

กลุ่มงานเจ้าพนักงานตำรวจศาล